Ch. Best de la Source Aux Perdrix
HD-A, Elite A, TAN, REEP
Ch P, Ch A
Ch. Shun de la Source Aux Perdrix
HD-A, Elite A, TAN, REEP
Ch A, Ch P
Tr. Olaf de la Source Aux Perdrix
HD-B, Tr
Ch. Minnie de la Source Aux Perdrix
HD-A, Cot 3/6, Ch A
Tr. Sabba du Ruisseau des Blaquieres
HD-B, Tr, TAN, cot 3/6
Ch. Lurky des Sources Claires
HD-A, Elite B, TAN, REEP, Ch CS, Ch IB, Tr
Tr. Oriane des Puits de Rians
HD-B, Tr
Holga du Clos des Vickings
HD-A, cot 2, TAN, DNA
Ch. Bob des Landes du Pech
HD-A, Elite A, TAN, REEP
Ch IB, Ch IE
Ch A, Ch T, Ch P, Ch GS, Ch GN , Ch IT
Ch. Udzo du Mas d'Eyraud
HD-B, Rec, TAN, REEP, Ch A, Ch T, Ch P
Ch. Sikie des Landes du Pech
HD-A, Ch A
Carnoet du Clos des Vickings
HD-A, cot 2, TAN, DNA
Uilow du Clos Becassier
HD-A, cot 4/6, TAN, REEP
Sonate
HD-A, cot 2/6, TAN